top of page
ESR6

DARIA KOSMALA

English / Polish

My contribution to the FunHoMic network will be to study a very peculiar group of Candida albicans strains named Candida africana. I aim to discover the features making this group unable to inhabit and infect any other body site but the vagina.
The human body is a very diverse and complex environment and fungi living in different niches meet with various challenges. Generally, Candida albicans strains are very well prepared for that, possessing a whole repertoire of features allowing them to thrive and protect themselves from our immune system. However, C. africana seems to be a little bit ill-equipped, which makes it less harmful and unable to inhabit other niches than the genital tract. This seems to be the result of small changes in a few of its genes, making them not functional and thus lacking some protection abilities or virulence factors - molecules produced to attack the host.
In my project, I will try to:

• determine how C. africana differs from other typical C. albicans when it comes to interaction with hosts
• identify which of the genetic alterations specific to C. africana are responsible for its occurrence only in the vagina
• link the changes in genes with features specific to C. africana.

This project will allow us to better understand what are the features limiting Candida africana occurrence in other parts of body but vagina, simultaneously giving us knowledge of which genes are essential for C. albicans ability to inhabit multiple niches. We hope that this knowledge will further help us in fighting and limiting the overgrowth of Candida in our gut and avoiding subsequent infection.

Moja rola w konsorcjum FunHoMic skupia się na przeanalizowaniu bardzo szczególnej grupy szczepów Candida albicans, nazywanych Candida africana. Celem mojego projektu jest zbadanie, jakie cechy czynią C. africana niezdolnym do zasiedlania i infekowania nisz naszego ciała innych niż pochwa.
Ludzkie ciało stanowi bardzo skomplikowane i zróżnicowane środowisko życia dla wielu mikroorganizmów, które zależnie od miejsca występowania, muszą stawić czoła odmiennym wyzwaniom. Candida albicans jest doskonale przystosowany do zasiedlania różnych części naszego ciała, posiada on bowiem wiele mechanizmów adaptacyjnych i ochronnych, pozwalających mu na przetrwanie, wzrost i obronę przed naszym układem odpornościowym. Jednak w przypadku C. africana sprawy wyglądają inaczej - wydaje się on być nieco słabiej wyposażony, co czyni go mniej agresywnym i niezdolnym do występowanie poza żeńskim układem płciowym. Prawdopodobnie jest to wynikiem niewielkich zmian w niektórych z jego genów. Zmiany te sprawiają, że owe geny stają się niefunkcjonalne, a C. africana pozbawiony jest niektórych mechanizmów przystosowawczych, obronnych czy czynników wirulencji- niewielkich molekuł wytwarzanych w trakcje ataku na gospodarza, obecnych u pozostałych szczepów C. albicans.
Realizując mój projekt postaram się odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jakie są różnice w relacji z gospodarzem między C. africana a „typowymi” szczepami C. albicans?
2. Które ze zmian w genach C. africana odpowiadają za ograniczenie jego występowania jedynie do pochwy?
3. Jaka jest relacja między zmianami w genach a cechami typowymi dla C. africana?
Mamy nadzieję, iż projekt ten pozwoli nam na zrozumienie, jakie czynniki genetyczne ograniczają występowanie C. africana jedynie do pochwy, a jednocześnie umożliwi nam zidentyfikowanie genów pozwalających C. albicans kolonizację wielu nisz naszego ciała. Wierzymy, że wiedza ta będzie pomocna w ograniczeniu nadmiernego wzrostu Candida w naszych jelitach, pozwalając na uniknięcie infekcji.

bottom of page