top of page
ESR4

LEOVIGILDO-REY ALABAN

English / Filipino

My part involves the assessment of the metabolome profile of Candida albicans. The metabolome comprises the entire set of small molecules produced by organisms for growth, development and reproduction (primary metabolites) or for adaptation and survival (secondary metabolites). Through metabolomics (technologies developed for the comprehensive analysis of metabolites in a biological system), I will try to identify metabolites which enable C. albicans to cause infections to humans. The information generated in my project would be useful in developing diagnostic tools to predict the occurrence of these infections.

Ang aking ambag sa consortium na ito ay ang pag-aaral ng metabolome profile o pagkakakilanlan ng C. albicans. Ang metabolome ang siyang bumubuo sa pangkalahatang pangkat ng mga maliliit na molecules na siyang produktong gawa ng mga organismo para sa kanilang paglaki, pag-unlad, at pagpaparami (pangunahing metabolites), o kaya ay para sa pakikibagay sa kapaligiran o sitwasyon (adaptation) at para sa pagpapanatili o proteksyon ng buhay (pumapangalawang metabolites). Sa pamamagitan ng metabolomics (mga teknolohiyang naimbento para sa masusi at pangkalahatang pag-aaral ng metabolites sa isang sistemang biolohikal, layunin kong tukuyin kung aling metabolites ang nagtutulak o nagpapagana sa C. albicans na magdulot ng impeksyon sa mga tao. Makatutulong ang kaalamang matutuklasan sa aking proyekto sa pagbuo at pagpapaunlad pa ng mga paraang gamit sa pagkakakilanlan ng sakit (diagnostic tools) na maaaring gamitin upang maagap na matukoy ang posibilidad ng pagkakaroon ng ganitong mga impeksyon.

bottom of page